De Geschiedenis van
WIK Oostende

Raoul Dergeloo beschrijft uitvoering de eerste 100 jaar uit het bestaan van WIK Oostende.

Hoe het startte: 1908 - 1945

Het was onder impuls van E.H. Colens dat er in 1908, in de schoot van het Christelijk Werkliedenverbond, werd overgegaan tot de stichting van de “Turn- en Wapengilde Willen is Kunnen” Oostende.
Bij het ontstaan van de (stoere) turnsport in de negentiende eeuw werd het turnen altijd gekoppeld aan het schermen. De turn- en schermsport vormden blijkbaar goede soldaten.
Het mannenturnen kende een dynamische start en wist zich snel te ontwikkelen tot een blijvende waarde in het Oostends sportlandschap. De schermafdeling werd na W.O. I afgevoerd.
Reeds in 1913 reisde een keurgroep van jonge mannen o.l.v. voorzitter Lescrauwaet naar de Wereldturnfeesten te Rome.
Onze turners kwamen terug met een eerste gouden plaket. Het behalen van deze trofee werd in Oostende uitbundig gevierd met een feestelijke optocht en een ontvangst op het stadhuis.
Niet zoveel later braken de rampzalige oorlogsjaren het elan van de jonge club.
Als gevolg van W.O. I en door het verlies van enkele belangrijke leden en beleidsmensen tijdens deze oorlog, kende WIK ook tijdens de roerige Interbellum-periode (periode tussen de twee wereldoorlogen) zowel organisatorisch als sportief een verlies aan stabiliteit.
Tijdens de oorlog werden zelfs de meeste verenigingen door de Duitse bezetter verboden.

De na-oorlogse periode: 1945 - 1985

Na W.O.II gaf de visionaire, Albert Milh, een nieuwe dynamiek aan de vereniging.
De club werd zowel kwalitatief als kwantitatief uitgebouwd.
Met een zestal vooroorlogse trompetten en enthousiaste jongeren werd de grondslag gelegd van de kliek (huidig Showkorps).
Een meisjesafdeling werd opgestart en deze groeide spoedig uit tot een van de grootste turnafdelingen voor meisjes in Vlaanderen.

In het najaar van 1951 werd reeds voor de eerste maal na de oorlog een “winterfeest” gegeven in de cinema “Nova” van de toenmalige Volksbond.
In 1955 organiseerde WIK een schitterend geslaagd gouwfeest op het plein achter de Koninklijke Gaanderijen (waar nu het stedelijk zwembad gelegen is).
De vertrouwde turnzaal, gelegen op de hoogste verdieping van “De Volksbond” in de Stockholmstraat, werd echter afgebroken en WIK moest noodgedwongen een tijdelijk onderkomen zoeken in een voor de turnsport minder aangepaste zaal PAX.
In een poging om snel een beter geschikte zaal te vinden nam onze voorzitter, die tevens voorzitter was van de Stedelijke Sportraad, contact op met allerlei prominenten.

Uiteindelijk werden in 1974 -dank zij de financiële en logistieke medewerking van het Stadsbestuur- in de koninklijke stallingen aan de Koninginnelaan een aantal bouwvallige ruimtes omgevormd tot turnzalen. Niet alleen voor WIK maar ook voor die andere grote turnvereniging “KOTV Noordzee”.
Toenmalig burgemeester Piers, een ruime delegatie schepenen, gemeenteraadsleden, beide clubvoorzitters en bestuursleden waren niet weinig trots om de “nieuwe turnpaleizen” – zoals de plaatselijke pers de nieuwe accommodatie bestempelde – in te wijden.
Uit dankbaarheid werd onze nieuwe turnzaal -gelegen in de Kaïrostraat- feestelijk gedoopt tot Albert Milhzaal; naar de naam van haar eerste naoorlogse voorzitter.

Na verscheidene geslaagde tombola’s en collecten kregen de muzikanten van de kliek nieuwe instrumenten en een kleurrijk uniform.
Gaandeweg schoolde de kliek zich muzikaal om tot een drumband en mocht voortaan, met de financiële steun van het stadsbestuur, elk jaar een Internationaal festival voor jeugddrumbands organiseren.
Dit liet onze bestuursleden toe stapsgewijs hun organisatorisch talent te ontwikkelen.

Ondertussen verwierven zowel onze turners als onze turnsters heel wat medailles en bekers op provinciaal, nationaal en zelfs internationaal niveau.
In 1959 ging onze vereniging een vriendschappelijke alliantie aan met een Duitse sportvereniging DJK Herdorf, wat ongetwijfeld in de prille jaren na de oorlog niet evident was.
De jeugd van beide verenigingen trok zich niets aan van de moeilijke jaren tijdens en na de oorlog en al spoedig ontstond een enthousiaste, warmhartige verhouding tussen twee clubs met een heel eigen traditie.
Deze verbroedering houdt ondertussen reeds meer dan drie generaties stand.
In de algemene vergadering van 1976 diende voorzitter A. Milh, wegens gezondheidsredenen, zijn ontslag in en werd algemeen secretaris Raoul Dergeloo verkozen tot voorzitter.
De nieuwe voorzitter zette het beleid van zijn voorganger verder.
Om de vele clubactiviteiten in goede banen te leiden en om de vereniging te helpen structureren, werd Luc Vlaemynck aangezocht als secretaris. Luc was meer dan dertig jaar een belangrijke administratieve pijler van onze club.
Tijdens diezelfde periode verdiende Erwin Delie zijn eerste strepen als technisch leider. Erwin is – geruggensteund door de technisch leiding- tot op heden de algemeen coördinator en de ondervoorzitter van de vereniging.

 

Door het spreiden van de turnactiviteiten over gans het grondgebied Oostende en het opstarten van nieuwe disciplines, kende het ledenaantal in korte tijd een spectaculaire groei.
Nieuwe disciplines zoals: jazzgym, aerobics, mini-trampoline, tumbling, volleybal en voetbal… zorgden voor een ononderbroken, dynamische en eigentijdse vernieuwing.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van W.I.K. werd in 1983, de vereniging met de nodige “egards” ontvangen op het stadhuis.
Vooraf marcheerde Willen is Kunnen, met het muziek op kop, door de voornaamste straten van de stad.

De hedendaagse werking: 1985 - nu

In 1985 geeft algemeen voorzitter Raoul Dergeloo de fakkel door aan Staf Cattoor (toenmalig tamboer-majoor van het Showkorps).

Een van de eerste hete hangijzers voor de huidige praeses was de overschakeling van de Katholieke Turnbond naar de Vlaamse Turnliga bewerkstelligen (dit in het belang van de competitieturners en -turnsters).
Door de gedwongen verhuis van de turnzaal in “de Volksbond” naar de A. Milhzaal en de vele wijkzalen, werden de politieke en financiële banden met het ACW in alle sereniteit losser en leidt de vereniging vanaf dan een meer zelfstandig bestaan.

Drie getalenteerde WIK- keurturnsters rijfden in de ”gouden jaren 1975-1987” heel wat nationale en internationale successen binnen. Twee van hen konden zich zelfs selecteren voor de wereldkampioenschappen te Montreal (Canada)!
Een tiental jaar later werd het trio afgelost door een ander veelzijdig turntalent dat zowel op de mini-trampoline, de trampoline als in het artistiek turnen de naam van Willen is Kunnen glans gaf. Tot in Zuid-Afrika toe.

Het eerder statisch turnen van indertijd is reeds lang vervangen door een dynamisch, gevarieerd proces van muziek en beweging.
Naast het artistiek turnen bereiken nu ook allerlei moderne en trendy varianten van de gymnastiek zowel jonge als wat minder jonge leden. In onze club zijn: kleutergym, kidsgym, recreagym, kidsdance, damesdans, aerobics, stepaerobics, teamaerobics, clipdance, demodance, tienergym, freerunning, trampolinespringen, acrogym, acreagym, demoteam en tumbling zijn een greep uit het rijke aanbod gymdisciplines
WIK kiest daarbij bewust voor een brede basis en een lage instapdrempel.

Heel wat van onze competitiegymnasten nemen deel aan wedstrijden en turnhappenings op Europees en wereldniveau (o.a. Gymnaestrada , Fliffis Cup, World Cup, Festival del Sole, …).
Zowel de creativiteit als het hoge prestatieniveau van de buitenlandse uitvoerders stimuleren onze turnsters en onze leiding tot evenwaardige prestaties.

Door een bewust innovatiebeleid binnen alle geledingen van de club groeit de jaarlijkse WIK Turn- en Drumshow telkens uit tot een ware happening.
Tijdens deze unieke turn-, dans- en muziekshow die jaarlijks tweemaal na elkaar een bomvolle zaal kijklustigen lokt, komen alle groepen van de turnclub en het showkorps aan bod met een eigen creatie.
Reeds in 2001 behaalde WIK Oostende tijdens een grondige, onafhankelijke kwaliteitsdoorlichting door de Gymnastiek Federatie Vlaanderen volgens de normen van de Integrale Kwaliteitszorg in de turnsport, een hoge score. Deze prestatie werd tijdens latere audits telkens aangehouden of verbeterd. Willen is Kunnen is reeds jaren niet alleen een van de grootste maar tevens een van de hoogst gequoteerde turnverenigingen in Vlaanderen. Een waardering die we elk jaar opnieuw moeten verdienen.
In de MisterV-arena gelegen in het Schorrepark startten in 2005 de werken voor het ombouwen van een polyvalente zaal tot turnsporthal. Dankzij het Oostends Stadsbestuur en de provincie West-Vlaanderen kunnen getalenteerde jongeren die aantreden in wedstrijdverband vanaf nu hun favoriete turndiscipline in optimale omstandigheden beoefenen.
Een opsomming geven van alle prestaties van onze competitiegymnasten en van onze recreatievelingen zullen we de lezer besparen.
We willen wel nog aandacht schenken aan een markant WIK- figuur, die naast de taak van clubsecretaris, zijn selectie wist af te dwingen als internationaal jurylid tijdens drie opeenvolgende Olympiades.
Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro werd hij zelfs gepromoveerd tot voorzitter van de trampolinejury. Een hele eer voor Joeri, voor WIK en voor ons land.

Ondertussen zorgt voorzitter Staf Cattoor, reeds meer dan dertig jaar, samen met zijn rechterhand Erwin Delie en een competente, enthousiaste groep bestuursleden voor een verdere succesvolle uitbouw van de club. Zowel op bestuurlijk, organisatorisch als op sportief vlak.
Voortdurend wordt door ons leidinggevend korps en onze beleidsmensen gezocht naar stimulansen, vernieuwingen… voor een eigentijdse invulling van de turnsport zowel op recreatief als op competitief niveau.

Jaarlijks terugkerende extrasportieve activiteiten zijn binnen de club echte sfeermakers. Er is het verkleed kinderfeest georganiseerd t.g.v. Sinterklaas, carnaval… Het “Dance Event” lokt elk jaar opnieuw een volle zaal dansadepten. Er is teambuilding en de dag van de leiding. Bestuursleden en hun partners schuiven aan tafel voor het WIK-nieuwjaarsdiner.
Het turnjaar wordt traditioneel afgesloten met een supergezellige familiebarbecue en kampioenenviering.

In haar 108 -jarige geschiedenis heeft WIK vele tienduizenden leden gehad.
Wij mogen gerust stellen dat wanneer er zoveel inwoners van Oostende hun vertrouwen geven aan Willen is Kunnen, de club een heel belangrijke plaats heeft verworven binnen het Oostends sportlandschap.
Niet enkel in haar rijke verleden, maar ook vandaag en morgen!

 

Raoul Dergeloo,
Erevoorzitter WIK

Ontdek ons lesaanbod

Geschiedenis &Bull; Wik Oostende

Je vindt ongetwijfeld iets wat bij jou past!

Geschiedenis &Bull; Wik Oostende
GYM

Ontwikkel kracht, flexibiliteit, snelheid, evenwicht en coördinatie en verleg week na week je grenzen.

Geschiedenis &Bull; Wik Oostende
Dans

Kom in groep dansen, shaken, swingen, springen op muziek! Klein, groot, jong, minder jong, … Iedereen welkom!

Geschiedenis &Bull; Wik Oostende
Rope Skipping

Spring in 1 of meerdere touwen, samen of alleen. Leer in een touw choreografieën in combinatie met acrobatische elementen.

Geschiedenis &Bull; Wik Oostende
Freerunning

Ga op zoek naar je eigen grenzen en ga nieuwe uitdagingen aan. Niets staat je in de weg. Fun verzekerd!

Geschiedenis &Bull; Wik Oostende
GYM

Ontwikkel kracht, flexibiliteit, snelheid, evenwicht en coördinatie en verleg week na week je grenzen.

Geschiedenis &Bull; Wik Oostende
Dans

Kom in groep dansen, shaken, swingen, springen op muziek! Klein, groot, jong, minder jong, … Iedereen welkom!

Geschiedenis &Bull; Wik Oostende
Rope Skipping

Spring in 1 of meerdere touwen, samen of alleen. Leer in een touw choreografieën in combinatie met acrobatische elementen.

Geschiedenis &Bull; Wik Oostende
Free running

Ga op zoek naar je eigen grenzen en ga nieuwe uitdagingen aan. Niets staat je in de weg. Fun verzekerd!

WIK, dankzij onze sponsors