Clubreglement

Met een divers turn- en dansgericht sportaanbod willen we een zinvolle en gezonde invulling geven aan de vrije tijd van kinderen en jongeren. Dit in een omgeving waar zij leuke dingen kunnen doen met leeftijdsgenoten, waar ze zich lichamelijk en geestelijk kunnen uitleven en ontwikkelen.

Onderstaand clubreglement vormt de basis van een goede samenwerking tussen de gymnast en coaches/trainers.

De inschrijving van uw kind houdt in dat u akkoord gaat met onderstaand reglement.

 • Wees stipt op tijd bij aanvang van de les.
  10 minuten voor tijd is OK. Kom ook niet te vroeg!
 • Neem steeds de kortste – maar ook veiligste – weg van en naar de turnzaal.
  Indien je je verplaatst per fiets (wat we als sportclub uiteraard promoten): draag een fietshelm en fluorescerende kledij.
  Zorg dat je fiets in orde is (regelmatige controle is aan te raden) en zorg voor een degelijk fietsslot.
 • Om hygiënische redenen en om veiligheidsredenen is het belangrijk dat leden gepaste kledij aantrekken voor de sportles.
  Het clubbestuur houdt eraan dat de leden in uniforme kledij aantreden tijdens de les:
  • Jongens dragen een turnshort en een T-shirt.
  • Meisjes dragen een turnshort en een T-shirt, ofwel een turnpak.
  • De veiligheid eist aangepast schoeisel voor binnenactiviteit. Wie geen gymschoenen draagt, turnt blootvoets.
  • Wie lang haar heeft, bindt dat op een degelijke manier samen.
  • Om veiligheidsredenen is het tijdens de sportles niet toegestaan om een trainingsvest met kap, een hoofddoek, een muts, een sjaal, lange oorringen, halskettingen e.d. te dragen.
  • Het is niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens de trainingssessies of competitiemomenten (conform de FIG-normen: kleine knopjes als oorringen zijn toegestaan).
 • Tijdens extra-muros activiteiten (turnfeest, optredens, wedstrijden, …) dragen de gymnasten het voorgeschreven turnuniform of de voorgeschreven danskledij (wordt door de betrokken leiding tijdig meegedeeld).
 • Alle sportkledij wordt genaamtekend en wordt, eveneens omwille van hygiënische redenen, regelmatig gewassen. De sportkledij wordt bijgehouden in een sportzak.
 • Een regelmatige aanwezigheid in de les is vereist.
  Wie om gegronde reden niet aanwezig kan zijn, brengt de leiding hiervan tijdig op de hoogte.
  • Gymnasten mogen niet trainen als ze niet fit zijn om dit te doen (blijf thuis als je je niet lekker voelt).
  • Gymnasten die medicatie gebruiken worden verwacht de trainer en/of het clubbestuur hiervan in te lichten.
 • Heel wat Oostendse scholen en Stad Oostende stellen hun sportzaal(-en) en materieel ter beschikking van Willen is Kunnen. Wij brengen daarom alle respect op voor deze accommodaties en het materieel:
  • De turnzaal wordt enkel betreden onder toezicht van de leiding. Gymnasten mogen nooit trainen (inclusief de opwarming) bij afwezigheid van een trainer.
  • De sportzaal, de kleedkamer en de toiletten moeten netjes gehouden worden.
  • In de sportzaal is eten, snoep, frisdrank… niet toegestaan.
   Enkel water in afsluitbare, niet-breekbare, liefst hervulbare drinkbussen of flessen is toegelaten.
  • Papier en ander afval moeten in de daartoe voorziene vuilnisbakken worden gedeponeerd.
  • In het sportcomplex is het absoluut verboden te roken.
  • Na de les wordt al het gebruikte materieel op de voorziene plaats weggeborgen.
 • Laat kostbare attributen best thuis of breng die mee in de zaal. Het is raadzaam om geen persoonlijke zaken achter te laten in de kleedkamer.
 • Het gebruik van GSM, iPad en iPhone is niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden.
 • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen. Wanneer leden moedwillig schade toebrengen vallen de herstellingskosten of de schadeloosstelling volledig ten laste van het lid of van de ouders van het lid.
 • Door omstandigheden (boekenbeurs, schoolmusical, schoolfeest e.d.) kan het gebeuren dat een sportzaal niet vrij is en één turnles of meerdere turnlessen moeten verdaagd of afgelast worden. De leiding brengt de ouders en de leden hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte.
 • Lidgelden kunnen niet teruggevorderd worden indien lessen/trainingen wegens overmacht dienen afgelast te worden.
 • Financieel:
  • Betaal stipt lidgeld en verzekering.
  • Je lidkaart is jouw bewijs van betaling.
  • Bewaar je lidkaart goed, ze zal op bepaalde activiteiten worden gevraagd.
  • De vaste kost (verzekering en administratie) is verplicht vanaf de eerste les – ook wanneer je laattijdig aansluit. Ze blijft het hele turnjaar geldig.
 • Het bestuur en de leiding dringen erop aan dat de ouders tijdens de les NIET aanwezig zouden blijven in de turnzaal. Het kind wordt hierdoor enkel afgeleid.
 • Tijdens de lessen wordt van de leden verwacht dat ze instructies nauwkeurig opvolgen. Leden moeten zich kunnen houden aan afspraken en regels, orde en tucht.
 • De club hecht, zowel in de club als daarbuiten, veel belang aan een stijlvol gedrag van haar leden:
  • een voorname houding
  • beleefdheid tegenover de leiding
  • respectvolle omgang met elkaar in de huidige multireligieuze en multiculturele maatschappij
  • zorg en respect voor eigen materiaal en dat van de anderen
  • een verzorgd voorkomen
  • er worden geen racistische opmerkingen gemaakt
  • pestgedrag wordt niet getolereerd

Gymnasten kunnen geschorst of indien nodig definitief uitgesloten worden indien zij zich ongepast gedragen.

 • Ouders die gymnasten na de les komen ophalen aan het sportcomplex doen dit tijdig. De leiding blijft enkel verantwoordelijk tot 10 minuten na het einde van de les.
 • Ouders dienen de coaching over te laten aan de leiding en rekenen op hun medewerking voor een motiverend en ondersteunend klimaat.

Indien er problemen en/of vragen zijn dan kunnen die altijd met de leiding besproken worden na de les (of na afspraak).

Je kan met specifieke problemen ook terecht bij onze API. Een API is de Aanspreekpersoon Integriteit. Bij de API kunnen sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De API is iemand die discreet en onafhankelijk handelt. De API zal de melder (sporter, ouder, trainer of begeleider, bestuurslid,…) wegwijs maken, met de gepaste informatie, advies of doorverwijzing, rondom de gestelde vraag of melding.

Je kan hier een bericht sturen naar de API.

Ontdek ons lesaanbod

Je vindt ongetwijfeld iets wat bij jou past!

GYM

Ontwikkel kracht, flexibiliteit, snelheid, evenwicht en coördinatie en verleg week na week je grenzen.

Dans

Kom in groep dansen, shaken, swingen, springen op muziek! Klein, groot, jong, minder jong, … Iedereen welkom!

Rope Skipping

Spring in 1 of meerdere touwen, samen of alleen. Leer in een touw choreografieën in combinatie met acrobatische elementen.

Freerunning

Ga op zoek naar je eigen grenzen en ga nieuwe uitdagingen aan. Niets staat je in de weg. Fun verzekerd!

GYM

Ontwikkel kracht, flexibiliteit, snelheid, evenwicht en coördinatie en verleg week na week je grenzen.

Dans

Kom in groep dansen, shaken, swingen, springen op muziek! Klein, groot, jong, minder jong, … Iedereen welkom!

Rope Skipping

Spring in 1 of meerdere touwen, samen of alleen. Leer in een touw choreografieën in combinatie met acrobatische elementen.

Free running

Ga op zoek naar je eigen grenzen en ga nieuwe uitdagingen aan. Niets staat je in de weg. Fun verzekerd!

WIK, dankzij onze sponsors