Beste WIK-er,
Beste ouder,

De nieuwe maatregelen inzake buitenschoolse activiteiten gaan van kracht vanaf maandag 01 februari 2021. Ook voor onze clubwerking betekent dit aanpassen en zoeken naar de beste oplossingen om onze sporters actief te kunnen houden!

Concreet moet uw zoon of dochter 1 hobby kiezen en blijft deze hobby dezelfde gedurende de komende weken. Dit om het aantal contacten te verminderen.

Je zal een mail krijgen van de groepsverantwoordelijke met de vraag of jouw zoon of dochter kiest voor de desbetreffende les. Pas als we kennis hebben van het aantal sporters per les kunnen we sportbubbels maken en een planning doorsturen. Doe dit snel tegen zondag 31 januari!
Een sportbubbel kan maximum uit 10 kinderen bestaan, de samenstelling blijft ongewijzigd gedurende de komende weken. Er mogen 2 sportbubbels per zaal aanwezig zijn.
De trainers organiseren hun lessen zodanig dat kinderen uit de verschillende bubbels niet met elkaar in contact komen. Het verzamelen buiten de sportzaal zal ook in 2 verschillende  bubbels gebeuren.

Graag nogmaals  jullie bijzondere aandacht voor volgende maatregelen:

  • Kom max. 5 minuten voor aanvang van de training aan bij de sportzaal en wacht om binnen te gaan tot de vorige groep de zaal heeft verlaten. De trainer komt jullie ophalen.
  • Mondmasker is verplicht voor: alle +12-jarigen bij het binnenkomen in de hall, ouders bij het brengen en ophalen.
  • Handen ontsmetten met alcogel:bij het binnenkomen en bij het verlaten van de zaal.
  • Kom in sportkledij, de kleedkamers zijn gesloten!
  • Breng zo weinig mogelijk mee naar de zaal!
  • Ouders zetten hun kinderen buiten af en worden niet toegelaten in de zaal.
  • REGISTRATIE!!! De aanwezige sporters worden bij aanvang van de les verplicht geregistreerd.
  • De toegang is verboden voor iedereen die ziektesymptonen vertoont die gerelateerd zijn aan een coronabesmetting: koorts, veelvuldig hoesten of niezen, lopende neus… Wie zich ziekjes voelt, blijft thuis of kan door de trainer naar huis gestuurd worden.
  • Samenscholen buiten het gebouw is verboden. Ook daar gelden de afstandsregels.

Het niet naleven van deze maatregelen houdt in dat je niet alleen je eigen gezondheid maar ook die van de andere in gevaar brengt en impliceert dat de toegang tot onze zaal kan verboden worden.

Alvast bedankt om alles strikt op te volgen!

Sportieve groeten.

Het WIK-bestuur

Vragen over de coronamaatregelen bij WIK Oostende: coronacoordinator@wikoostende.be