Onlangs is de gymnastieksector in Vlaanderen danig door elkaar geschud. We verwijzen hierbij naar de recente onthullingen binnen onze sector in de media, waarop de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed) ondertussen reageerde (https://www.gymfed.be/nieuws/gymfed-draagt-ethisch-en-gezond-sporten-hoog-in-het-vaandel). Vanuit WIK Oostende wensen ook wij hierop te reageren via onderstaand bericht.

De missie van onze vereniging blijft een bewust streven naar integrale kwaliteit. Wij kiezen resoluut voor verantwoorde en goede sportbegeleiding. Als clubbestuur zijn we vooral bekommerd om het zich goed voelen als gymnast/danser in de club.

Bij het streven van de sporter om steeds beter te presteren, willen we duidelijk stellen dat onze gymnasten/dansers in de club kampioen mogen worden, maar niet hoeven te worden. Geen sport om de sport waarbij alleen maar de prestatie telt; koste wat het kost.

In WIK hechten we veel belang aan een ethisch verantwoorde aanpak naar al onze leden en laten dan ook niet toe dat er op een andere manier omgegaan wordt met elkaar. Mochten er toch bedenkelijke situaties zijn waarbij je zelf betrokken bent of getuige van bent, laat het weten aan ons via het AanspreekPunt Integriteitapi@wikoostende.be. Je anonimiteit is verzekerd.

Het bestuur wil ook beklemtonen dat er naast die minderheid van trainers die zich bezondigen aan grensoverschrijdend gedrag, er veel meer trainers zijn die dag na dag, week na week het beste van zichzelf geven en dit op een pedagogisch correcte manier. Laten we vooral ook dit niet vergeten!