Het bestuur van turnvereniging Willen is Kunnen ondertekende de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

  

Panathlonverklaring

Alle kinderen hebben het recht:

 Sport te beoefenen

 Zich te vermaken en te spelen

 In een gezonde omgeving te leven

 Waardig behandeld te worden

 Getraind en begeleid te worden, door competente mensen

 Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

 Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

 In veilige omstandigheden aan sport en spel te doen

 Te rusten

 De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden