De Recre@Gym Jongens is een groep voor jonge knapen uit het eerste, tweede en derde leerjaar.

Na een selectiemaand beslissen de trainers of de gymnast in de groep kan instappen.

Deze groep turnt op zaterdag van 9 tot 11 uur, telkens in zaal Albert Milh.