Beste ouders, WIK-leden en trainers,

Zoals jullie wellicht in de media vernomen hebben, schakelt de sportsector vanaf vandaag 14.10.2020 over naar code oranje en dit voorlopig tot en met de herfstvakantie.

Voor de  -12-jarigen blijven de coronamaatregelen v.w.b. het indoor sporten ongewijzigd.

Voor de +12-jarigen (vanaf het 1ste middelbaar) verstrengen de maatregelen:

  • Bij het toekomen en bij het verlaten van het sportcomplex is het dragen van een mondkapje verplicht! Draag die ook tijdens het carpoolen.
  • Er moet contactloos worden gesport.
  • Het aantal toegelaten sporters is beperkt, afhankelijk van de grootte van de oefenruimte.
  • Trainers dienen een mondkapje te dragen (helpen is toegestaan).
  • Geen gebruik van kleedkamers. Kom in sportieve kledij naar de sportzaal.
  • Er moet voldoende verlucht worden.
  • Er is strikte opvolging van de hygiënische leefregels.
  • Gebruikt materiaal wordt gedesinfecteerd.
  • Registratie van de aanwezige sporters is verplicht.
  • Wanneer men les volgt in een gemengde groep (+12 jaar en -12 jaar) treden de maatregelen voor +12-jarigen in voege!

Behalve het contactloos sporten, werden deze maatregelen, al van bij de start van het sportjaar ingevoerd en opgevolgd door WIK.

Het vraagt intussen van de leiding heel wat creativiteit en flexibiliteit om in de gegeven omstandigheden productief en coronaveilig les te geven. We rekenen op hun grote zin voor verantwoordelijkheid om dit te blijven aanhouden, zolang als nodig.

Indien je je als sporter of trainer ziekjes voelt, blijf dan thuis!

Wat te doen wanneer je zelf als lid van wik corona positief test?

Volg de richtlijnen van de overheid zoals ze in de bijlage overzichtelijk staan uitgelegd (bijl 1 - bijl 2). Je huisarts is de spilfiguur. Voor de contacttracing kunnen de clubarts en je eigen lesgever je helpen. Je naam wordt niet vernoemd. Door aanwezigheidslijsten die we bijhouden (registraties) tijdens het organiseren van de lessen, kunnen we de juiste info verschaffen over wie een nauw contact had met jou en wie niet. Het is dus sterk aan te raden je verantwoordelijke lesgever op de hoogte te brengen.

Mogen wij ook rekenen op de medewerking van de ouders om bij het brengen en het ophalen van de kinderen een mondkapje te dragen en voldoende afstand te houden (eveneens bij carpoolen)?

W.I.K. doet er alles aan om de lessen coronaproof te houden. Wanneer we hierbij kunnen rekenen op de solidariteit van iedereen en de situatie niet nog verder escaleert, draagt de club alvast haar steentje bij om een tweede lockdown vooralsnog te vermijden. 

Hou het safe!