Onlangs is de gymnastieksector in Vlaanderen danig door elkaar geschud. We verwijzen hierbij naar de recente onthullingen binnen onze sector in de media, waarop de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed) ondertussen reageerde (https://www.gymfed.be/nieuws/gymfed-draagt-ethisch-en-gezond-sporten-hoog-in-het-vaandel). Vanuit WIK Oostende wensen ook wij hierop te reageren via onderstaand bericht.

De missie van onze vereniging blijft een bewust streven naar integrale kwaliteit. Wij kiezen resoluut voor verantwoorde en goede sportbegeleiding. Als clubbestuur zijn we vooral bekommerd om het zich goed voelen als gymnast/danser in de club.

Bij het streven van de sporter om steeds beter te presteren, willen we duidelijk stellen dat onze gymnasten/dansers in de club kampioen mogen worden, maar niet hoeven te worden. Geen sport om de sport waarbij alleen maar de prestatie telt; koste wat het kost.

In WIK hechten we veel belang aan een ethisch verantwoorde aanpak naar al onze leden en laten dan ook niet toe dat er op een andere manier omgegaan wordt met elkaar. Mochten er toch bedenkelijke situaties zijn waarbij je zelf betrokken bent of getuige van bent, laat het weten aan ons via het AanspreekPunt Integriteitapi@wikoostende.be. Je anonimiteit is verzekerd.

Het bestuur wil ook beklemtonen dat er naast die minderheid van trainers die zich bezondigen aan grensoverschrijdend gedrag, er veel meer trainers zijn die dag na dag, week na week het beste van zichzelf geven en dit op een pedagogisch correcte manier. Laten we vooral ook dit niet vergeten!

Door de maatregelen i.h.k.v. Covid-19 doen we de selecties voor de dansgroepen competitie ITEM dit jaar anders. We werken met twee online voorrondes, gevolgd door een les waarin je fysiek verwacht wordt.

ITEM Kids: geboortejaren 2014-2009

ITEM Youth: geboortejaren 2008-2005

ITEM Adults: vanaf geboortejaar 2004 en ouder.

Deel 1: Je maakt een solo. Iedereen die zich heeft ingeschreven in mei krijgt op 1 juni de richtlijnen en muziek voor je eigen solo via mail. Heb je je later ingeschreven? Dan krijg je de informatie ofwel op 8 juni of op 15 juni. Je krijgt hiervoor tijd t.e.m. 27 juni 20 uur.

Deel 2: Op 27 juni, 10 uur krijg je de link naar een online tutorial, waarbij je zorgt dat je het dansje onder de knie hebt.

Beide filmpjes stuur je door ten laatste op 27 juni om 20 uur. In de week daaropvolgend krijg je feedback terug over de auditie en krijg je te horen of je wordt doorgestuurd naar de derde en laatste ronde van de auditie!

Deel 3: Indien je wordt uitgenodigd voor de finale, fysieke auditie, word je verwacht op 6 september in de A.Milhzaal (Kaïrostraat 91, Oostende). We willen je namelijk ook graag ‘echt’ leren kennen!

            10u30-12u30: ITEM Youth

            14u-16u: ITEM Kids

            16u-18u: ITEM Adults

Wens je meer informatie over de audities, mag je hiervoor altijd sturen naar itemoostende@hotmail.com.

Veel succes allemaal! Hopelijk tot snel!

 

Klik hier voor het inschrijvingsformulier

Is je inspiratie een beetje op?

Heb je een energieke kleuter?

Gebruik de tablet niet om in de zetel te gamen, maar haal ze boven om je kleuter in beweging te krijgen.
Gymfed plaatste heel wat filmpjes online met leuke oefeningen om je oogappel een hele poos aan de gang te houden.

Je vindt ze hier: http://gymbo.gymfed.be/articles/thuis-in-actie-met-kidies

Een open brief aan de bevolking 

We maken met zijn allen bijzondere tijden door. Momenteel geldt onder andere dat alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang, verboden zijn. Het gaat om een uitdrukkelijk verbod en dit houdt in dat sportclubs en andere sportorganisaties, maar ook individuele burgers geen sportactiviteiten meer mogen organiseren of faciliteren. 

Het betekent echter niet dat mensen niet meer mogen bewegen of sporten. De Nationale Veiligheidsraad geeft aan dat fysieke activiteit (individueel of met een huisgenoot of vriend(in)) toegelaten en zelfs aanbevolen wordt. 

Ondertussen zijn er dan ook heel wat mensen, mede door het betere weer, aan het sporten en bewegen en op diverse kanalen en sociale media zien we al heel wat initiatieven ontstaan die work-outs, oefeningen, tips en tricks allerhande aanbieden. Dat juichen we toe, op voorwaarde dat dit verantwoord gebeurt. 

Geachte ouders en leden van WIK,

In het kader van de vernieuwde privacywetgeving laten we weten dat WIK al altijd uiterst zorgvuldig omgesprongen is met persoonsgegevens.

Ook in de toekomst zullen we dit blijven doen. We behandelen ledengegevens als strikt vertrouwelijk en gebruiken ze uitsluitend binnen de clubwerking.

De gymnastiekfederatie Vlaanderen promoot het gymtastisch sporten: klik op de banner voor meer info.

Televisie, computer en allerlei virtuele games nemen een belangrijke rol in in het leven van onze kinderen.
Toch is het levensnoodzakelijk dat een kind voldoende beweging heeft en aan sport doet.
En dan telt een spelletje wii sports niet mee.
Dus: sluit je aan bij WIK en...beweeg reëel!
Een  meisje.
Ze wacht.
Nee, denkt ze, ik wacht niet,
ik dans.
 
Ze danst,
ze danst met lange ranke passen,
langzaam en aandachtig,
ze houdt haar ogen dicht,
 
ze danst door deuren en door ramen
en door lange, lankmoedige dagen -
hout, glas en uren vallen in splinters rond haar neer -
 
en telkens als ze niet meer kan
en bijna, bijna valt
denkt ze: ik?
Ik val niet, ik dans.
 
Toon Tellegen
Uit: Kruis en munt
      Querido, 2000
Vreugdebeleving in de sport ontstaat uit:
  • Tevredenheid over het kunnen en mogen bewegen, behendig te zijn.
  • Het besef dat je je eigen lichaam onder controle hebt, dat je je vaardigheid beheerst en ze op een goede manier aanwendt.
  • De kansen die je krijgt om jezelf te overtreffen, een nooit gezien prestatie weg te geven.
  • De kracht van samenspel, je kunt veel dingen in de sport niet alleen, je overwint samen en je deelt de vreugde.
  • De tevredenheid van fair play en de fierheid een overwinning eerlijk te hebben behaald.

 

Hoop niet om goede turn- of dansscores te halen, train ervoor!
 
Motivatie + inzet + volhouden = succes!
 
Verliezers klagen... kampioenen trainen!
 
Turn niet tegen anderen, turn tegen jezelf!
 
Succes is niet eeuwig en falen niet fataal.
Wat telt, is de moed om door te gaan (van onze "sportieve" vriend W. Churchill)

 

Sporten of beweging is niet minder dan een medicijn voor geest en lichaam.

 

Gymnastiek is een van de meest toegankelijke sporten ter wereld, darts buiten beschouwing gelaten.

 

 

 

 

 

 

Toekomstige events

 

 
Steun onze verenging via Trooper

WIK Oostende    |    Kaïrostraat 91   |   8400 Oostende   |   secretariaat@wikoostende.be

© 2019, website powered by Twizzit.com